Tomteselskaps satset stort på GAMLEGRENDÅSEN

gamlegrendasen-150x150

Kongsberg Tomteselskaps største satsing innen tilrettelegging av tomter er utbyggingen av GAMLEGRENDÅSEN. Anleggsarbeidene ble igangsatt i 1977 og fram til i dag er det tilrettelagt for nærmere 1300 boligenheter med rekkehus, leiligheter, tette eneboliger og eneboliger.
35 eneboligtomter og et felt for tette eneboliger med 31 boliger ble ferdigstilt høsten 2007