Boligområdet EVJU ble opparbeidet i 1976

lindbo-150x150

Da Kongsberg Våpenfabrikk i 1971 skulle flytte en del av produksjonen til Hvittingfoss, utviklet selskapet et område til bolig- og industriformål. Industrifeltet hvor Kongsberg Automotive A/S i dag er etablert ble klargjort i 1975. Boligområdet EVJU ble opparbeidet i 1976.