Eierskap, mål og historikk

AS Kongsberg Tomteselskap har som formål å erverve eiendom i Kongsberg kommune for utvikling til bolig og næringsformål, og å være en ledende aktør i dette markedet.

Selskapet har eksistert i 50 år – er heleid av Kongsberg Kommune og kan se tilbake på en aktiv virksomhet i  kommunen.

Tomteselskapet har satt sitt preg på byen gjennom sin tilrettelegging for boligbygging. Nærmere 2100 husstander eller hver 4. innbygger i Kongsberg bor i hus eller leiligheter hvor tomteselskapet har stått for tomteopparbeidelsen.

Områdene med oransje farge på kartet under, viser hvor tomteselskapet historisk har utviklet prosjekter siden starten i 1965.