Eierskap og overordnet mål

A photo by Alex wong. unsplash.com/photos/l5Tzv1alcps

AS Kongsberg Tomteselskap har som formål å erverve eiendom i Kongsberg kommune for utvikling til bolig og næringsformål, og å være en ledende aktør i dette markedet.
Selskapet har eksistert i 50 år – er heleid av Kongsberg Kommune og kan se tilbake på en aktiv virksomhet i  kommunen.
Tomteselskapet har satt sitt preg på byen gjennom sin tilrettelegging for boligbygging. Nærmere 2100 husstander eller hver 4. innbygger i Kongsberg bor i hus eller leiligheter hvor tomteselskapet har stått for tomteopparbeidelsen.