Gamlegrendåsen Terrasse

BYGGEKLARE TOMTER TIL SALGS

VISNING ETTER AVTALE  –  TLF 47670108

 
SALGSTRINN 2: TOMT NR. 8, 9, 10, 11 OG 12
SALGSTRINN 1: 5 TOMTER SOLGT, TOMT NR 1 OG 6 LEDIG FOR KJØPER

FRIST FOR LEVERING AV KJØPESSKJEMA: 8.JUNI 2018  KL. 16:00

 

Meget attraktive tomter i Gamlegrendåsen Terrasse, Kongsberg, med gode solforhold. Grøntarealer og lekeplass som fellesareal for tomtene.  Kort avstand til skole, barnehage, idrettsanlegg og bussholdeplass. Sykkelavstand til sentrum og Teknologiparken.

Tomtene er byggeklare og kan overtas straks

 

Prospekt
Tomtekart
Kjøpekontrakt tomt
Kjøpeskjema tomt
Planbeskrivelse
Reguleringsplan 270R
Prisliste

Egenerklæring om konsesjonsfrihet
(Link til Landbruksdirektoratet)

finn.no