Gamlegrendåsen Terrasse

Meget attraktive tomter i Gamlegrendåsen Terrasse, Kongsberg, med gode solforhold. Grøntarealer og lekeplass som fellesareal for tomtene.  Kort avstand til skole, barnehage, idrettsanlegg og bussholdeplass. Sykkelavstand til sentrum og Teknologiparken.

Tomtene er byggeklare og kan overtas straks

5 tomter er solgt.
Tomtene 1og 6 er ledig for kjøper

Prospekt
Tomtesalg B7
Kjøpekontrakt tomt
Kjøpeskjema tomt
Planbeskrivelse
Reguleringsplan 270R
Prisliste

Egenerklæring om konsesjonsfrihet
(Link til Landbruksdirektoratet)

finn.no