Historikk

Selskapet ble stiftet i konstituerende generalforsamling den 5. februar 1965 av Kongsberg kommune, Kongsberg Våpenfabrikk og A/S Norske Boligbyggelags Landsforbund. Aksjekapital var på kr 10.000,- hvorav Kongsberg kommune tegnet seg for kr 8.000,- og de øvrige to for kr 1.000,- hver.

Selskapets styre besto av Gunnar Hvashovd, Anders Bergsland og Aage Håkonsen fra Kongsberg kommune, Ole Næsset fra Kongsberg Våpenfabrikk og Arne Amundsen fra A/L NBBL.
I Kongsberg hadde man den spesielle situasjonen med Kongsberg Våpenfabrikk som helt dominerende arbeidsplass og stor boligbygger. Våpenfabrikken fant sin plass i samarbeidet for å sikre sine interesser for tilgang på nye boligtomter for sine ansatte.
Våpenfabrikken deltakelse i selskapet vedvarte til 1988 da selskapet ble omorganisert og kommunen overtok samtlige aksjer.