Lindbo Stenbek ble utbygd 1968 – 1972

lindbo-150x150

LINDBO STENBEK var neste område tomteselskapet utviklet. Området ble utbygd i tidsrommet 1968-1972 og solgt til 45 enkeltkjøpere og til KBBL, som utviklet 198 leiligheter i feltet.