Historien vår

Historikk

Selskapet ble stiftet i konstituerende generalforsamling den 5. februar 1965 av Kongsberg kommune, Kongsberg Våpenfabrikk og A/S Norske Boligbyggelags Landsforbund. Aksjekapital var på kr 10.000,- hvorav Kongsberg kommune tegnet seg for kr 8.000,- og de øvrige to for kr 1.000,- hver.
Selskapets styre besto av Gunnar Hvashovd, Anders Bergsland og Aage Håkonsen fra Kongsberg kommune, Ole Næsset fra Kongsberg Våpenfabrikk og Arne Amundsen fra A/L NBBL.
I Kongsberg hadde man den spesielle situasjonen med Kongsberg Våpenfabrikk som helt dominerende arbeidsplass og stor boligbygger. Våpenfabrikken fant sin plass i samarbeidet for å sikre sine interesser for tilgang på nye boligtomter for sine ansatte.
Våpenfabrikken deltakelse i selskapet vedvarte til 1988 da selskapet ble omorganisert og kommunen overtok samtlige aksjer.

 

svartas-150x150

 

 

Tomteselskapets første oppgave var utvikling av SVARTÅS allerede i august 1965. Svartås ble utbygd i tidsrommet 1966-1976 av Kongsberg Boligbyggelag. Boligbyggelaget utviklet 410 leiligheter, vesentlig i blokk.

 

lindbo-150x150

 

 

LINDBO STENBEK var neste område tomteselskapet utviklet. Området ble utbygd i tidsrommet 1968-1972 og solgt til 45 enkeltkjøpere og til KBBL, som utviklet 198 leiligheter i feltet.

 

veungsdalen-150x150

 

 

VEUNGSDALEN ble opparbeidet i tidsrommet 1968-1970 og ga plass for 165 boligenheter, vesentlig eneboliger. De aller fleste for nyansatte i Kongsberg Våpenfabrikk.

 

skavanger-150x150

 

 

Utviklingen av bolig- og industrifeltet SKAVANGERSKOGEN pågikk fra 1969 til 1985. Området ga plass for 79 eneboligtomter, 96 boligenheter utbygd av KBBL samt et industriområde.

 

lindbo-150x150

 

Da Kongsberg Våpenfabrikk i 1971 skulle flytte en del av produksjonen til Hvittingfoss, utviklet selskapet et område til bolig- og industriformål. Industrifeltet hvor Kongsberg Automotive A/S i dag er etablert ble klargjort i 1975. Boligområdet EVJU ble opparbeidet i 1976.

 

raumyr-nord-150x150

 

 

RAUMYR startet i 1991 og er utbygd med ca. 80 eneboliger, rekkehusleiligheter, leiligheter, HVPU bolig, barnehager, høyskole og næringsareal.

 

gamlegrendasen-150x150

 

Kongsberg Tomteselskaps største satsing innen tilrettelegging av tomter er utbyggingen av GAMLEGRENDÅSEN. Anleggsarbeidene ble igangsatt i 1977 og fram til i dag er det tilrettelagt for nærmere 1300 boligenheter med rekkehus, leiligheter, tette eneboliger og eneboliger.
35 eneboligtomter og et felt for tette eneboliger med 31 boliger ble ferdigstilt høsten 2007