Organisasjonskart

Selskapsstruktur pr. 1.april 2020.

Styret i AS Kongsberg Tomteselskap

Svein Egil Moen (AP)
Styreleder

Karin Furuborg (KBL)
Nestleder

Lise Nygård Lund (H)
Styremedlem

Ole Gustav Lia (SP)
Styremedlem

Cecilie Søvik (MDG)
Styremedlem