Styret i AS Kongsberg Tomteselskap

Cecilie Søvik 
Styreleder

Dag Fossen
Nestleder

Øyvind Eek-Jensen
Styremedlem

Marte Gustavsen Ødegården
Styremedlem

Lars Ole Bjørnsrud
Styremedlem