Styret

Her finner du informasjon om styret i Kongsberg Tomteselskap.

Styremedlemmer

Cecilie Søvik

Styreleder

Dag Fossen

Nestleder

Øyvind Eek-Jensen

Styremedlem

Marte Gustavsen Ødegården

Styremedlem

Lars Ole Bjørnsrud

Styremedlem
Mer info

Styremøter

  • 1. februar 2021
  • 23. mars 2021
  • 19. april 2021
  • 14. juni 2021
  • 23. august 2021
  • 11. oktober 2021
  • 9. desember 2021