Elgfaret Dyrgravveien boligprosjekt

dyrgravveien-elgfaret

Her kommer to felt på Skavanger:

– Ovenfor Dyrgravveien opparbeides adkomstvei og byggeareal for 4 – 7 tomter uten byggeklausul.

– Ved Elgfaret opparbeides en tomt for leilighetsbygg, opp til 20 leiligheter.

Adresse: Dyrgravveien og Elgfaret

Type bygg: Tomter for eneboliger, uten byggeklausul samt småhusbebyggelse

Ferdigstillelse: I løpet av 2017