Stiger Sannes vei

Stiger Sanness Vei Boligprosjekt, Gamlegrendåsen Syd

AS Kongsberg Tomteselskap presenterer 6 attraktive boligtomter i Stiger Sanness vei.

skjermbilde-2016-10-24-kl-14-24-31tomtedeling-webSalgsstart er 14.juni 2017 Kl. 16:00

 

Beliggenhet
Stiger Sanness vei ligger i et godt etablert, stille og rolig eneboligområde nær skole, offentlig kommunikasjon og
Kongsberg sentrum. Det er gangavstand til barnehagen Mormors Have og kun 2,5 km til Gamlegrendåsen Skole. Tomtene ligger i tillegg i nær tilknytning til over 1 mil med skiløyper øst for Gamlegrendåsen.

Beskaffenhet
Tomtene ligger i et flatt terreng med gode solforhold. Hver av de seks tomtene er regulert til frittliggende boligbebyggelse uten byggeklausul.
AS Kongsberg Tomteselskap opparbeider adkomstvei fra Stiger Sanness vei til hver enkelt tomt. Tomtene leveres byggeklare med tilknytning til offentlig vann og avløp en meter inn på tomten.

Areal
Tomtene har en størrelse fra 883 m2 til 462 m2, dvs. en gjennomsnittlig størrelse på i overkant av 600 m2. Utnyttelsesgraden på tomtene er bebygd areal (BYA) på 40 % inkludert overflateparkering,
jf. reguleringsplan 470R Stiger Sanness vei.

Matrikkelinformasjon
Gårdsnummer: 8616
Bruksnummer: 133

Eierform
Boligtomt selveie

 

 

Adresse: Stiger Sannes vei

Type bygg: Tomter for eneboliger, uten byggeklausul

Ferdigstillelse: 2. halvår 2017