Gamlegrendåsen Terrasse

TOMTER FOR SALG I GAMLEGRENDÅSEN TERRASSE!

Svært attraktivt beliggenhet i nytt og populært boligfelt med gode solforhold.
Meget barnevennlig med store grøntarealer og flere lekeplasser som fellesareal for tomtene.
Kort avstand til skole, barnehage, dagligvarebutikk, idrettsanlegg, lysløype, akebakker og flotte turområder sommer som vinter.

Gang og sykkelavstand med gode gang og sykkelveier til Kongsberg sentrum og næringsparken. Kollektivtransport i umiddelbar nærhet med bussholdeplass i Petter Aurdalsvei.

Ledige tomter: Nr. 1, 8, 9, 10 og 12 – se vedlagt tomtekart.
Syv (7) tomter er allerede solgt!

Tomtene selges fortløpende med mulighet for rask overtagelse.

Ingen byggeklausul, det vil si at kjøper står fritt til å velge husleverandør!

Tomtene leveres med ferdig opparbeidet adkomstvei og tilkoblingspunkt for ledningsnett for vann, avløp, overvann, strøm og IT.
Tilkoblingspunktene er lokalisert ca. 1 meter innenfor tomtegrensen.

Tomtene er byggeklare og kan leveres omgående.

Kongsberg Tomteselskap kan bistå kjøper med underlag for byggesaksøknad og utføre opparbeidelse av tomt frem til ferdig byggegrop til fast pris etter nærmere avtale.

Areal: 530 kvm – 701 kvm
U-grad: 40%
Reguleringsplan: 270R
Regulering: Enebolig/tomannsbolig

Særlige vilkår:
Ingen byggeklausul, kjøper velger selv husleverandør.
Bygging av bolig skal være startet innen fem år fra overtakelsesdato.
Videresalg av ubebygget tomt tillates kun tilbake til selger, til kjøpspris uten omkostninger.

 

Prospekt
Tomtekart
Kjøpekontrakt tomt
Kjøpeskjema tomt
Planbeskrivelse
Reguleringsplan 270R
Prisliste
Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Finn.no

 

 

Adresse: Gamlegrendåsen terrasse

Type bygg: Enebolig/tomannsbolig

Ferdigstillelse: 2017