Stiger Sannes vei

Stiger Sanness Vei Boligprosjekt, Gamlegrendåsen Syd

AS Kongsberg Tomteselskap presenterer 6 attraktive boligtomter i Stiger Sanness vei.

5 tomter solgt, tomt nr 2 er ledig for overtagelse 
Visning etter avtale eller egenbefaring

Prospekt
Prisliste – NB! Faste priser
Kjøpsskjema
Plankart
Egenerklæring konsesjonsfrihet
Standard kjøpekontrakt
Plan og profil veg_A2
Plan og profil VA_A2
Reguleringsplan 470R Stiger Sannes vei
Planbeskrivelse 470R
Reguleringsplan 219R Gamlegrendåsen sør

 

Annonse

Beliggenhet
Stiger Sanness vei ligger i et godt etablert, stille og rolig eneboligområde nær skole, offentlig kommunikasjon og Kongsberg sentrum. Det er gangavstand til barnehagen Mormors Have og kun 2,5 km til Gamlegrendåsen Skole. Tomtene ligger i tillegg i nær tilknytning til over 1 mil med skiløyper øst for Gamlegrendåsen.

Beskaffenhet
Tomtene ligger i et flatt terreng med gode solforhold. Hver av de seks tomtene er regulert til frittliggende boligbebyggelse uten byggeklausul.
AS Kongsberg Tomteselskap opparbeider adkomstvei fra Stiger Sanness vei til hver enkelt tomt. Tomtene leveres byggeklare med tilknytning til offentlig vann og avløp en meter inn på tomten.

Areal
Tomtene har en størrelse fra 462 m2 til 883 m2
Utnyttelsesgraden på tomtene er bebygd areal (BYA) på 40 % inkludert overflateparkering,
jf. reguleringsplan 470R Stiger Sanness vei.

Matrikkelinformasjon
Gårdsnummer: 8616
Bruksnummer: 133

Eierform
Boligtomt selveier