Til salgs
Boligutvikling

Dyrgravveien

Kongsberg Nord – Dyrgravveien – Ubebygd tomt regulert til boligbebyggelse.
Kort avstand til skole, idrettspark og matbutikk. Umiddelbar nærhet til skogsterreng med flotte rekreasjonsmuligheter.

Sentrum

Kongsberg sentrum - ca. 2,7 km

Barneskole

Skavanger skole - ca. 0,5 km

Status

Til salgs

Velkommen til Dyrgravveien!

Tomten er beliggende på Skavanger, et etablert og trivelig boligområde ca. 2,7 kilometer nord for Kongsberg sentrum. Område består i hovedsak av eneboliger, rekkehus og lavblokker. Det er skog/friområder med flotte turmuligheter i umiddelbar nærhet og kort vei til skole, barnehage, idrettsanlegg, idrettshallen «Kongsberghallen», treningssenter og fotballbaner.
Gang- og sykkelvei til dagligvarebutikken Kiwi like ved, og videre til Kongsberg Sentrum og Krona, samt godt kollektivtilbud med lokalbusser:

Bussholdeplass ca. 2-3 minutters gange fra tomten, bussturen tar ca. 15 min til Kongsberg sentrum. Varierer fra 1 til 2 avgang i timen. Med bil tar det kun ca. 4 minutter til sentrum.

Ubebygd tomt regulert til boligbebyggelse og friområde. Skrånende tomt på fjell.
Utnyttelsesgrad: Ca. 4300 m2 er godkjent for bebygd areal (BYA) på 40%, inklusive overflateparkering.
Kommunal vannledning ved tomtegrense. Påkoblingspunkt for spillvann og overvann ligger ca. 100 meter fra eiendommen.

Det er tillatt å oppføre boligbebyggelse som konsentrert småhusbebyggelse (tre- og fire- mannsboliger og kjede-/rekke-hus, med inntil 3 målbare plan) med tilhørende anlegg.
I dette området er det også tillatt å oppføre boligbebyggelse som frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger og tomannsboliger) med tilhørende garasjer/uthus.
Det tillates inntil 10 enheter i området.

Informasjon

  • Gårdsnr. 7717
  • Bruksnr. 21
  • Kommunenr. 3006
  • Omkostninger Dokumentavgift 2,5% + tinglysning
  • Reguleringsplan 480R - Elgfaret og Dyrgravveien boligprosjekt
  • Adkomst Fra Kongsberg følg Numedalsveien og ta direkte inn på Dyrgravveien.
  • Visning Ta kontakt for å avtale visning.

Vil du vite mer om en av våre tomter?

Vi tar gjerne en prat med deg!

Øyvind Holm