Under utvikling
Boligutvikling

Rødshøgda

Flott boligområde tett på natur og friluftsliv med romslige tomter!

Status

Under utvikling

Hustype

Enebolig, tomannsbolig og konsentrert bebyggelse

Sentrum

Kongsberg sentrum - ca. 2,5 km

Barneskole

Madsebakken skole - ca. 1 km

Velkommen til Rødshøgda!

Rødshøgda er lokalisert mellom Gamleveien og Lurdalsveien ca. 2,5 km fra bysentrum og 1 km fra Madsebakken skole. En etablert turveg krysser igjennom området med forbindelse til turveg og løypenett mot Aspesetra og badeplass ved Kjennerudvannet. Arealet er småkupert med lave åsrygger og vil bygges med romslige tomter, i grupper med grønne korridorer imellom. Det er en rekke steingjerder i område som ivaretas bl.a. i tomtegrensene. Horneløkka sentralt i området vil utgjøre en grønn lunge til felles uteopphold for beboerne i området.

Om prosjektet:
Rødshøgda omfatter boligarealer for småhusbebyggelse og planlegges med en variasjon av eneboligtomter, tomannsboliger, rekkehus og firemannsboliger, samt tomt for barnehage.
Reguleringsplan for området er under utarbeidelse og omfatter ca. 120 tomter for frittliggende småhusbebyggelse og ca. 50 daa avsatt til konsentrert småhusbebyggelse.
Tomtene beliggende innenfor området regulert for frittliggende småhusbebyggelse vil bli solgt til selvbyggere, uten bygge klausul og med ferdig opparbeidet adkomstvei til tomtegrensen og tilkoblingspunkt for ledningsnett for vann, avløp, overvann, strøm og IT.

Status/fremdrift:
Mai 2020: Planforslag til drøfting
Planforslag til drøfting er levert kommunen, og vi forventer at den offentlige saksbehandlingen av planforslaget starter i løpet av de kommende uker. Det vil ventelig gå ca. ett år innen planen kan være vedtatt.

Salgsstart:
Vi håper å kunne starte salg av tomter mot slutten av 2020 eller i starten av 2021, men det avhenger av at vi ser at prosessen frem mot godkjent plan forløper uten for mange utfordringer. Det vet vi mer om etter at planforslaget har vært ute til første offentlige høringsrunde.

Informasjon

  • Adkomst Fra Drammensveien ta videre inn Lurdalsveien. Følg Lurdalsveien frem til krysset Lurdalsveien/Gamleveien.

Last ned dokumentasjon

Ingen dokumenter tilgjengelig.

Ønsker du å få siste nytt om ​Rødshøgda rett i innboksen din?

Meld deg på ved å legge til din e-post. Vi holder deg oppdatert.

Vil du vite mer om en av våre tomter?

Vi tar gjerne en prat med deg!

Øyvind Holm