Stillingsannonse

LEDER – PLAN- OG BYGGESAK

AS Kongsberg Tomteselskap ble etablert i 1965. Kongsberg kommune eier alle aksjene i selskapet. Selskapet driver med tidligfase eiendomsutvikling innen bolig og næring. Vi har gjennom årene tilrettelagt tomtefelt for et stort antall boliger i Kongsberg kommune, er en viktig aktør i det lokale markedet og har god økonomi. Vi er lokalisert i Industritunet, Dyrmyrgata 35, ved Lågen.

Krav til kvalitet, dokumentasjon og underlag i planprosesser og byggesaker blir stadig mer omfattende.

Vi søker derfor en resultatorientert, erfaren og selvgående LEDER – PLAN- OG BYGGESAK.

 Stillingen medfører fag- og resultatansvar for:

–          Planprosesser, by- og samfunnsutvikling

–          Eiendomsrettslige forhold knyttet til vår tomtebank

–          Anbudsgrunnlag, inngåelse av konsulentkontrakter og kontrahering

–          Søknadsprosesser vedr. egne byggesaker, samt bistand til kunder

Du vil jobbe selvstendig innen ditt fagområde, men også tett og nært med 5 kolleger i et kompetent og engasjert fagmiljø der samspill og kompetanseoverføring er viktig i hverdagen. Vi har korte beslutningsveier og åpen intern kommunikasjon.

Bakgrunn:

Master i eiendomsutvikling, arealplanlegger, arkitekt, jurist eller tilsvarende, med minst 7 års relevant erfaring fra eiendomsutvikler, entreprenør og/eller offentlig myndighet.

Kvalifikasjonskrav:

–          Bred kunnskap og innsikt i PBL, innspill til planrulleringer og gjennomføring av planprosesser

–          Bred kunnskap og innsikt i eiendomsrettslige forhold, juridiske krav og standarder

–          Bred kunnskap og innsikt i forhandling av utbyggingsavtaler

–          God kommersiell forståelse

–          Kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser

–          Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:

–          Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår

–          Fleksibel arbeidstid

–          Pensjonsordning i KLP

–          Godt arbeidsmiljø

 

Kontakt gjerne daglig leder Øyvind Holm, tlf. 91180268, eller prosjektsjef Tor Einar Lundteigen, tlf. 90013966, ved spørsmål.

Søknad sendes post@kongsberg-tomteselskap.no eller postadresse Dyrmyrgata 35, 3611 Kongsberg.

Søknadsfrist: 18.01.2019