Svartås var Tomteselskapets første oppgave

svartas-150x150

Tomteselskapets første oppgave var utvikling av SVARTÅS allerede i august 1965. Svartås ble utbygd i tidsrommet 1966-1976 av Kongsberg Boligbyggelag. Boligbyggelaget utviklet 410 leiligheter, vesentlig i blokk.