Bolig- og industrifeltet Skavangerskogen pågikk fra 1969 til 1985

skavanger-150x150

Utviklingen av bolig- og industrifeltet SKAVANGERSKOGEN pågikk fra 1969 til 1985.                                                                                                                    Området ga plass for 79 eneboligtomter, 96 boligenheter utbygd av KBBL samt et industriområde.